Архив

Tag Archives: XX век

Една табелка от социалистическия период на страната ни. Освен с посредствеността си и проповедническо-заповедническия си характер, тя внушава и с двусмислие. Ето какво пише на тази табелка: „Всички достойни комунисти дружно под земята!“

11659232_1017970568227791_1737855268497259809_n
Едно запомнящо се изречение гласи: Внимавай какво си пожелаваш (току-виж се сбъднало). Но… такава е миньорската съдба: цял живот под земята, излезеш за малко – завиждат ти за пенсията, а после: пак под земята!

Advertisements

Втората световна война. Немските и руските окопи са един срещу друг. От немския се подава снайперист и вика:
– Иван!
От руския се надига една глава:
– Аз!
Бум! Германецът го застрелва. След малко пак се провиква:
– Степан!
– Аз!
Бум – още един труп…
В руския окоп стои един новобранец и се моли:
– Само не Димитрий, само не Димитрий…

___

През Втората световна война… Чука се на вратата на еврейско семейство.
-Отворете, ние сме руски партизани, идваме да ни приютите!
-Колко сте?
-Zwanzig !

___

Англичанка пита германка:
-Защо има толкова много езици в Европа?
Германката отвърнала:
-Защото загубихме войната.

___

Източник: https://facebook.com/HistoryHumour

От фактологията на военната история.

На 9 май 1945 година Германия подписва своята капитулация. Това слага край на Втората световна война в Европа. Извън Европа войната продължава. Краят на Втората световна война настъпва едва с подписването на капитулацията на Япония, което се случва на 2 септември 1945 година.

Датата 9 май се чества в бившия Съветски съюз и в Руската федерация като Ден на победата. В Западна Европа денят на победата над фашизма се чества на 8 май. Разминаването в датите на честването на Деня на победата в Русия и Европа се дължи на факта, че документът за капитулацията на Германия е подписан късно вечерта на 8 май, което, в московско време, е рано сутринта на 9 май.

Към зараждането на онова,

което днес наричаме Европа и Европейски съюз.

Това, което интересува нас, европейците, е случилото се на същата дата, но пет години по-късно:

На 9 май 1950 г. френският министър на външните работи Робер Шуман произнася „Декларация на Шуман“. В нея Шуман споделя идеята си за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която ще направи войната между европейските народи немислима. Идеята на Шуман, заложена в декларацията, е да се създаде европейска институция, която да обедини и контролира производството на въглища и стомана. След по-малко от година, на 18 април 1951 година, с договор в Париж е създадена Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС). Фондацията е основана от Франция, Западна Германия, Италия, Холандия, Белгия и Люксембург. Тя е първата от редица наднационални европейски институции. Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз.

_____________________

Вижте също:

Europe Day
Europatag
Декларацията на Шуман – 9 май 1950 г.
Защо има Ден на Европа?
Robert Schuman – film from the EU archives

Проф. Любомир Далчев в писмо до в.“Труд“ от 1993 година

ЖАЛОНИТЕ НА ПОРОБИТЕЛИТЕ

В печата, пък и устно, комунистите се стараят с различни доводи да убедят нашата общественост да не се поддава на своите чувства и възмущение и да запази паметниците, построени през времето на комунистическата диктатура. Това е намерението. Доводите са: тяхната голяма естетическа стойност и принос към българското културно богатство. И с това се изчерпва въпросът. Изпускат се съществени проблеми, от които зависи резултатът. Какво увековечават тия монументи? Националното самочувствие и гордост? Първо да помислим за моралното право на защитата и едва тогава за тяхната художествена стойност, ако я имат.

Още с идването си на власт комунистическите лидери побързаха да изявят своята голяма благодарност и още по-голяма сервилност и подмазване на узурпатора за подарената им власт и подкрепа. Варна стана Сталин и улиците по селищата (бяха) прекръщавани с имената на комунисти, българи и руснаци. Това бе на първо време и също недостатъчно. Започна изграждането на паметници по цялата страна, за да се изтъкне и възвеличи „любимата партия” и хората, които я ръководят. И не само българи, но и руснаци, които дори нямат нищо общо с нашия народ и история. Това беше най-важното и належащото за режима. Паметниците на Съветската армия и на съпротивата станаха задължителни за всяко селище. А същите тези лидери с настървение рушаха нашето минало и култура.

Това всеки българин знае и го е изпитал, за да става нужно да се припомня. Със свито от болка сърце гражданите са гледали и понасяли неправдите, нахалството, бруталността и жестокостта на режима и естествено е да ненавиждат техните паметници и идоли на самохвалство и наглост, които се натрапват на всяка крачка, нахалстват и обиждат. И тогава с какво морално право колегията от номенклатурата и техните привърженици защитават своите изградени паметници, с които искаха да утвърдят и напомнят с присъствието си неправдите и униженията, които българският народ трябваше да понася и търпи. И сега нека не се учудваме на комунистическата наглост, у тия другари липсва срам, честолюбие и морал.

А какви са техните измерения за художествените ценности на паметниците и на творбите, изобразени в тях? Званията и наградите са давани по нареждане на номенклатурата, давани по-скоро като заслуги към партията. А техният брой е грамаден и не може да бъде меродавен за преценка. Оценка за художествената стойност на изобразеното по паметниците – и въобще на изобразителните изкуства у нас – трябва да стане макар и в бъдещето, защото не малко неяснота и поквара съществува и в по-далечното минало след освобождението ни от турците.

Дори ако художествените достойнства на творбите по паметниците са много големи, това не е мотив паметникът да остане – да оправдае неговото съществуване и особено сега.

Интересно е да разкажа, макар и сбито, за паметника на Съветската армия в София.

Ръководител беше арх. Данко Митов. Арх. Ив. Васильов даде архитектурата. Тя има своите качества и неудачи: централното тяло е тежко и не се оправдава от реализираната скулптурна група (пеперудката) едно хрумване на Иван Фунев, което голямото партийно жури хареса и наложи. За да има единство в украсата, Борис Ангелушев даде графични наброски – скици, от които скулпторите да се съобразяват и работят.

Мара Георгиева и Васка Емануилова взеха централната, увенчаващата група – покровителството на съветския воин. Иван Лазаров, който впоследствие отпадна и бе заменен от посочения от партията Иван Фунев, взе посрещането на съветските войски. Васил Зидаров получи сцената от военните операции. Петър Дойчинов – организацията в тила. Аз взех „Октомври”.

Предвиждаха се помощници, за да се изпълни срочно. В комунизма всичко се замисля набързо, за да се изпълни срочно. Помощниците бяха току-що завършили студенти по скулптора, от които беше изпълнена възложената работа. Те правеха етюди по натура, каквито са правили в академията, и ги пренасяха в композициите. Фунев, Зидаров и Дойчинов идваха, за да одобрят направеното, без да влаган нищо свое, никакви подобрения и промени. Това беше „социалистическият реализъм”, който се приемаше. Моят „Октомври” беше върнат няколко пъти за поправки като „формализъм”. Не се интересуваха от психология и динамика, искаха подробности и загладена повърхност, детайли, които премахват при отливане на композицията в бронз.

Най-голямата неудача е фигурата на комисаря, вмъкната като идеологическа необходимост и която е катастрофа за устрема, постигнат в раздвижените стойки на действащите лица от антуража. И все пак моята композиция се отделя рязко от останалото.

И тогава къде са творческите ценности и постижения в тоя голям паметник?

И сега редно ли е на нашата българска земя още да стърчат паметниците – жалони на робството и жестокостта, на неправдите и униженията, на страха и подозрението.

Никой народ няма да позволи и приеме такава гавра – да търпи паметници за възхвала на своите поробители. И никъде по света няма такъв един абсурд, какъвто искат да ни наложат комунистите. Проф.Янчулев е част от българския народ и неговия културен елит, изтребван поголовно, и той не само има правото, но е и задължен да махне тези противни строежи, специално направени, за да утвърдят властта на поробителя, да всяват страх и покорство, без да обръща внимание и държи сметка на крясъците на пребоядисаните комунисти. С непрестанните си саботажи и своето гнусно поведение и лъжи те и сега доказват категорично, че не са българи, нито български поданици.